Chia Cho Số Có Ba Chữ Số – Toán Lớp 4

Chia cho số có ba chữ số. Sau khi đi qua một loạt rất nhiều những bài liên quan đến phép chia thì đây chính là thử thách cuối cùng cho các bạn trong chương này. Bài này là bài khá khó yêu cầu độ tỉ mỉ và chính xác cao nên chỉ các bạn nào đã học thật kĩ những bài cũ mới có thể hiểu được. Vậy nên trước khi vào bài học này thì các bạn hãy đảm bảo mình thực hiện các phép chia khác thành thạo. Hãy cùng Admin.edu tham khảo ngay bài viết sau nhé.

Bài tập chia cho số có ba chữ số

1. Mục tiêu quan trọng

Kiến thức cần nhớ sau khi kết thúc bài học là:

  • Đặt tính một cách chính xác các phép chia cho số có ba chữ số.
  • Vận dụng để giải các bài toán có lời văn.

2. Lý thuyết cần nhớ 

Phép chia hết

Ví dụ: 1944 : 162 = ?

Chia theo thứ tự từ trái sang phải:

  • 194 chia 162 được 1, viết 1

1 nhân  2 bằng  24 trừ  2 bằng  2, viết  2.

1 nhân 6 bằng 69 trừ 6 bằng 3, viết 3.

1 nhân 1 bằng 11 trừ 1 bằng 0, viết 0.

  • Hạ 4, được 324324 chia 162 được  2, viết  2

2 nhân  2 bằng 44 trừ 4 bằng  2, viết 0.

2 nhân 6 bằng 1212 trừ 12 bằng 0, viết 0 nhớ 1.

2 nhân 1 bằng  2, thêm 1 bằng 33 trừ 3 bằng 0, viết 0.

Vậy 1944 : 162 = 12.

Phép chia có dư

Ví dụ: 8469 : 241 = ?

Chia theo thứ tự từ trái sang phải:

  • 846 chia 241 được 3, viết 3

3 nhân 1 bằng 36 trừ 3 bằng 3, viết 3.

3 nhân 4 bằng 1214 trừ 12 bằng 2, viết 2 nhớ 1.

3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7;8 trừ 7 bằng 1, viết 1.

  • Hạ 9, được 12391239 chia 241 được 5, viết 5.

5 nhân 1 bằng 59 trừ 5 bằng 4, viết 4.

5 nhân 4 bằng 2023 trừ 20 bằng 3, viết 3 nhớ 2.

5 nhân 2 bằng 10, thêm 2 bằng 1212 trừ 12 bằng 0, viết 0.

Vậy 8469 : 241= 35 dư (34).

3. Bài tập

Câu 1:

Đặt tính rồi tính

a) 2120 : 424

1935 : 354

b) 6420 : 321

4957 : 165

Hướng dẫn:

Câu 2:

Tính giá trị của biểu thức:

a) 1995 x 253 + 8910 : 495

b) 8700 : 25 : 4

Hướng dẫn:

a) 1995 x 253 + 8910 : 495 = 504735 + 18 = 504753

b) 8700 : 25 : 4 = 8700 : (25 x 4) = 8700 : 100 = 87

Câu 3:

Có hai cửa hàng, mỗi cửa hàng đều nhận về 7128m vải. Trung bình mỗi ngày cửa hàng thứ nhất bán được 264m vải, cửa hàng thứ hai bán được 297m vải. Hỏi cửa hàng nào bán hết số vải đó sớm hơn và sớm hơn mấy ngày ?

Hướng dẫn:

Cửa hàng thứ nhất bán hết trong số ngày là :

7128 : 264 = 27 (ngày)

Cửa hàng thứ hai bán hết trong số ngày là :

7128 : 297 = 24 (ngày)

Vậy cửa hàng thứ 2 bán hết sớm hơn và sớm hơn số ngày là :

27 – 24 = 3 ( ngày )

Đáp số : 3 ngày

Câu 4:

Trong kho có 35000 bao thóc. Người ta xếp đều số thóc đó lên 250 xe. Vậy mỗi xe chở được bao nhiêu bao thóc ?

Hướng dẫn:

Mỗi xe chở được số bao thóc là:

35000 : 250 = 140 (bao)

Đáp số: 140 bao thóc

Câu 5:

Một vận động viên đua xe đạp trong một giờ 45 phút đi được 57km 330m. Hỏi trung bình mỗi phút người đó đi được bao nhiêu mét?

Hướng dẫn:

1 giờ 45 phút = 105 phút

57 km 330 m = 57330 m

Trung bình mỗi phút người đó đi được:

57330 : 105 = 546 (m)

Đáp số: 546 m

Trên đây là toàn bộ bài giảng của Admin.edu về Chia cho số có ba chữ số. Đây là bài khó nhất trong chương nên nếu các bạn thuần thục bài này thì chắc chắn sẽ được điểm cao trong bài kiểm tra cuối kì. Chúc các em học tập thật tốt nhé!