Bài Tập Chia Cho Số Có Hai Chữ Số – Toán Lớp 4

Bài tập Chia cho số có hai chữ số. Xin chào các bạn, không biết các bạn đã thực hiện thành phép chia cho số có một chữ số chưa nhỉ. Nếu chưa thì các bạn nhanh chóng về nhà luyện tập thôi vì ngay buổi học hôm nay đây chúng ta đã chuyển sang một vùng kiến thức khó hơn rồi đó. Hôm nay hãy cùng Admin.edu tham khảo bài viết này nhé.

Bài Tập Chia Cho Số Có Hai Chữ Số

1. Mục tiêu quan trọng

Kiến thức cần nhớ sau khi kết thúc bài học là:

  • Đặt tính một cách chính xác các phép chia cho số có hai chữ số.
  • Vận dụng để giải các bài toán có lời văn.

2. Lý thuyết cần nhớ

Phép chia hết

Ví dụ: 672 : 21 = ? 

Chia theo thứ tự từ trái sang phải:

  • 67chia 21 được 3, viết 3;

3 nhân 1 bằng 3, viết 3;

3 nhân 2 bằng 6, viết 6;

67 trừ 63 bằng 4, viết 4.

  • Hạ 2được 4242chia 21 được 2 viết 2;

2 nhân 1 bằng 2, viết 2;

2 nhân 2 bằng 4, viết 4;

42 trừ 42 bằng 0, viết 0.

 

Vậy 672:21=32.

Phép chia có dư

Ví dụ: 779: 18 = ?

Chia theo thứ tự từ trái sang phải:

  • 77chia 18 được 4, viết 4;

4 nhân 8 bằng 32, viết 2 nhớ 3;

4 nhân 1 bằng 4, thêm 3 bằng 7, viết 7;

77 trừ 72 bằng 5, viết 5.

  • Hạ 9, được 5959 chia 18 được 3, viết 3;

3 nhân 8 bằng 24, viết 4 nhớ 2;

3 nhân 1 bằng 3, thêm 2 bằng 5, viết 5;

59 trừ 54 bằng 5, viết 5.

 

Vậy 779:18=43 (dư 5).

Nhận xét

  • Phép chia có số dư bằng 0 là phép chia hết.
  • Phép chia có số dư khác không là phép chia có dư.
  • Trong phép chia có dư thì số dư luôn nhỏ hơn số chia.

3. Bài tập

Câu 2:

Người ta xếp đều 240 bộ bàn ghế vào 15 phòng học. Hỏi mỗi phòng xếp được bao nhiêu bộ bàn ghế ?

Hướng dẫn:

Số bộ bàn ghế được xếp vào mỗi phòng là:

240 : 15 = 16 (bộ)

Đáp số : 16 bộ

Câu 3:

Tìm x:

a. X x 714

b. 846 : x = 18

Hướng dẫn:

a. Áp dụng quy tắc: “Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết”. Ta có:

x × 34 = 714

x = 714 : 34

x = 21

b. Áp dụng quy tắc: “Muốn tìm số chia chưa biết, ta lấy số bị chia chia cho thương”.

Ta có:

846 : x = 18

x = 846 : 18

x = 47

Đáp số : a. 12, b. 47

Câu 4:

Tìm x: 5600 : x = 28

Hướng dẫn:

Ta có:

5600 : x = 28

x = 5600 : 28

x = 200

Vậy ta chọn đáp án đúng là: 200.

Câu 5:

Lấy hiệu của 665432 và 224552 rồi chia 33 được kết quả là ….

Hướng dẫn:

Hiệu của 665432 và 224552 là: 665432 – 224552 = 440880.

Hiệu của 665432 và 224552 chia 33 là:

440880 : 33 = 13360.

Vậy số cần điền là 13360.

Qua bài viết trên, Admin.edu mong rằng các em sẽ có thêm nhiều kiến thức về bài tập chia một tích cho một số. Chúc các em học tập thật tốt nhé!