Bài Tập Chia Một Tích Cho Một Số – Toán Lớp 4

Bài tập Chia một tích cho một số. Hôm trước chúng ta đã học và tìm hiểu bài chia một số cho một tích rồi, vậy trong trường hợp ngược lại chia thì liệu có giống nhau không nhỉ? Để tìm ra câu trả lời thì các bạn học sinh cùng Admin.edu tìm hiểu qua bài học hôm này nhé!

Bài Tập Chia Một Tích Cho Một Số

1. Lý thuyết cần nhớ Bài: Chia một tích cho một số

Ví dụ

Tính và so sánh giá trị của các biểu thức:

(9×15) :3…….9× (15:3) ….. (9:3) × 15.

Ta có:

  • (9×15) :3 = 135:3 = 45;
  • 9 × (15:3) = 9 × 5 = 45;
  • (9:3) × 15 = 3 × 15 = 45.

Vậy (9×15) :3 =  9x (15:3) =  (9:3) x 15

Định nghĩa Chia một tích cho một số:

Khi chia một tích hai thừa số cho một số, ta có thể lấy một thừa số chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhân kết quả với thừa số kia.

2. Bài tập

Câu 1:

Tính bằng hai cách

a. (8 x 23) : 4

b. (15 x 24) : 6

Hướng dẫn:

a.

Cách  1=> 184 : 4 = 46

Cách 2 => 8 : 4 x 23 = 2 x 23 = 46

b.

Cách 1=> 360 : 6 = 60

Cách 2=> 15 x (24 : 6) = 15 x 4 = 60

Câu 2:

Tính bằng cách thuận tiện nhất: (25 x 36) : 9

Hướng dẫn:

Dễ dàng ta thấy 36 chia hết cho 9 vậy nên ta có thể sử dụng cách phá ngoặc ra và thực hiện phép chia trước:

(25×36) : 9 = 25 x (36:9) = 25 x 4 = 100

Câu 3:

Một cửa hàng có 5 tấm vải, mỗi tấm dài 30m. Cửa hàng đã bán được 1⁄5 số vải. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải

Hướng dẫn:

Cách 1: 1⁄5 m vải là: 5 : 5 = 1 (tấm vải)

Vậy cửa hàng đã bán được 30m vải

Cách 2 : 5 tấm vải dài tất cả : 30 x 5 = 150 (m)

Vậy cửa hàng đã bán được 150 : 5 = 30 (m)

Đáp số : 30m

Câu 4:

Hai mảnh vườn trồng cà chua có diện tích bằng nhau, và mỗi mảnh đều thu hoạch được 135 kg cà chua. Người ta chia cà chua thành từng túi 5kg để bán. Hỏi tất cả số cà chua đó chia được bao nhiêu túi như nhau ?

Hướng dẫn:

Hai mảnh vườn đó thu hoạch được số ki-lô-gam cà chua là:

135 x 2 = 270 (kg)

270 kg cà chua đó chia được số túi là:

270 : 5 = 54 túi)

Đáp số: 54 túi

Câu 5:

Một cửa hàng hải sản có 9 thùng tôm , mỗi thùng nặng 50 kg.Trong một ngày cửa hàng bán được 1⁄5 số kg tôm . Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu kg tôm.

Hướng dẫn:

Cửa hàng có số ki – lô – gam tôm là:

9 x 50 = 450 ( kg )

Cửa hàng bán được số ki – lô – gam tôm là :

450 : 5 = 90 ( kg )

Đáp số: 90 kg

Qua bài viết trên, Admin.edu mong rằng các em sẽ có thêm nhiều kiến thức về bài tập chia một tích cho một số. Chúc các em học tập thật tốt nhé!