Bài Tập Ki – Lô – Mét Vuông – Toán Lớp 4

Ki-lô-mét vuông – Bài tập Ki-lô-mét vuông với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập nắm chắc kiến thức về đơn vị đo diện tích về Ki-lô-mét vuông. Bên cạnh đó, qua bài giảng này còn giúp các em biết cách đọc, viết đúng các số đo diện tích theo đơn vị ki-lô-mét vuông. Hãy cùng Admin.edu tham khảo bài viết này nhé!

Bài Tập Ki - Lô - Mét Vuông

1. Mục tiêu quan trọng

Kiến thức cần đạt được sau khi kết thúc bài học là:

  • Biết thế nào là một ki-lô-mét vuông và mối quan hệ của nó với các đơn vị đo khác.
  • Thành thạo việc quy đổi và sử dụng trong bài toán đố.

2. Lý thuyết cần nhớ Bài: Ki-lô-mét vuông

Để đo diện tích lớn như diện tích một thành phố, một khu rừng, hay một vùng biển… người ta thường dùng đơn vị là ki-lô-mét vuông.

Ki-lô-mét vuông là diện tích của một hình vuông có cạnh dài 1km.

Ki-lô-mét vuông viết tắt là: km2.

1 km2 = 1 000 000 m2.

3. Bài tập

Câu 1:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

530dm2 = …cm2

84600cm2 = …..dm2

10km2 = … m2

13dm2 29cm2 =… cm2

300dm2 = … m2

900000m2 = ….km2

Phương pháp giải:

Áp dụng cách chuyển đổi :

1km2 = 1 000 000m2 ;

1m2 = 100dm2 ; 1dm2 = 100cm2.

Đáp án:

530dm2 = 53000cm2

84600cm2 = 846dm2

10km2 = 10000000m2

13dm2 29cm2 = 1329cm2

300dm2 = 3m2

900000m2 = 9km2

Câu 2:

Tính diện tích khu đất hình chữ nhật, biết:

a) Chiều dài 5km, chiều rộng 4km

b) Chiều dài 8000m, chiều rộng 2km

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích khu đất hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo).

Đáp án:

a) Chiều dài 5km, chiều rộng 4km

Diện tích khu đất là: 5 × 4 = 20 (km2)

Đáp số: 20 km2

b) Chiều dài 8000m, chiều rộng 2km

Ta có: Đổi: 8000m = 8km

Diện tích khu đất là 8 × 2 = 16 (km2)

Đáp số: 16 km2

Câu 3:

Cho biết diện tích của ba thành phố là:

Hà Nội: 921km2

Đà Nẵng: 1255km2

TP.Hồ Chí Minh: 2095km2

a) So sánh diện tích của: Hà Nội và Đà Nẵng, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

b) Thành phố nào có diện tích lớn nhất? Thành phố nào có diện tích bé nhất?

Phương pháp giải:

So sánh các số đo diện tích (có cùng đơn vị đo) tương tự như so sánh hai số tự nhiên.

Đáp án:

a) Diện tích của Hà Nội bé hơn diện tích Đà Nẵng (vì 921km2 < 1255km2).

Diện tích của Đà Nẵng bé hơn diện tích của Thành phố Hồ Chí Minh. (vì 1255km2 < 2095km2) .

Diện tích của Thành phố Hồ Chí Minh lớn hơn diện tích của Hà Nội. (vì 2095km2 > 921km2)

b) Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích lớn nhất, Thành phố Hà Nội có diện tích bé nhất.

Vì TP.Hồ Chí Minh có diện tích là 2095km2 và Hà Nội có diện tích là 921km2.

Câu 4:

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 3km, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích khu đất đó.

Phương pháp giải:

– Tính chiều rộng khu đất ta lấy chiều dài khu đất cho cho 3.

– Tính diện tích khu đất hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo).

Đáp án:

Chiều rộng của khu đất là: 3 : 3 = 1 (km)

Diện tích khu đất là: 3 × 1 = 3 (km2)

Đáp số: 3km2.

Qua bài viết trên, Admin.edu mong rằng các em sẽ có thêm nhiều kiến thức về bài tập Ki – Lô – Mét vuông . Chúc các em học tập thật tốt nhé!