Bài Tập Nhân Với Số Có Hai Chữ Số – Toán Lớp 4

Bài tập nhân với số có hai chữ số là kiến thức quan trọng trong chương trình toán học lớp 4. Bài tập này, giúp các em học sinh luyện tập thực hiện phép nhân một số với có hai chữ số, nhân với 11. Mời các em học sinh hãy cùng Admin.edu tìm hiểu qua bài này nhé.

Bài Tập Nhân Với Số Có Hai Chữ Số

1. Hướng dẫn làm bài nhân với số có hai chữ số

1.1

Ví dụ 1: Thực hiện phép tính 45 x 25

Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải qua trái

 • 5 nhân 5 bằng 25, viết 5 nhớ 2
 • 5 nhân 4 bằng 20 thêm 2 bằng 22, viết 22
 • 2 nhân 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1
 • 2 nhân 4 bằng 8 thêm 1 bằng 9, viết 9
 • Hạ 5
 • 0 cộng 2 bằng 2, viết 2
 • 9 cộng 2 bằng 11, viết 11

Vậy 45 x 25 = 1125

1.2.

Ví dụ 2: Thực hiện phép tính 230 x 24

Thực hiện phép tính theo thứ tự trừ phải qua trái

 • 4 nhân 0 bằng 0, viết 0
 • 4 nhân 3 bằng 12, viết 2 nhớ 1
 • 4 nhân 2 bằng 8 thêm 1 bằng 9, viết 9
 • 2 nhân 0 bằng 0, viết 0
 • 2 nhân 3 bằng 6, viết 6
 • 2 nhân 2 bằng 4, viết 4
 • Hạ 0
 • 0 cộng 2 bằng 2, viết 2
 • 6 cộng 9 bằng 15, viết 5 nhớ 1
 • Hạ 4 thêm 1 bằng 5, viết 5

Vậy 230 x 24 = 5520

1.3.

Từ 2 ví dụ trên rút ra được các bước thực hiện:

Bước 1: Đặt tính.

Bước 2: Nhân hàng đơn vị của số ở dưới với số ở trên theo thứ tự từ phải qua trái.

Bước 3: Nhân hàng chục của số ở dưới với số ở trên từ phải qua trái. Khi viết cần lùi về bên trái 1 cột so với tích riêng thứ nhất.

Bước 4: Cộng kết quả nhân của bước 2 và 3 được kết quả của phép tính.

Bước 5: Kiểm tra lại kết quả.

2. Nhân nhẩm số có 2 chữ số với 11

2.1.

Ví dụ tính: 14 x 11

14 x 11 = 154

Ta thấy 154 = 1(1+4) 4 = 154

2.2.

Nhận xét

Ngoài việc đặt tính và tính thì đối với phép nhân số có 2 chữ số với 11 thì ta có thể thực hiện nhẩm nhanh bằng cách thực hiện tính chất: ab x 11 = a (a+b) b.

3. Bài tập vận dụng Nhân với số có hai chữ số

3.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 15 x 81

b) 341 x 20

c) 746 x 18

d) 421 x 89

Bài 2:

Tính giá trị biểu thức a x 99 với a bằng 35, 40, 45

Bài 3: Tìm y biết

a) y : 12 = 24

b) y : 57 = 11

c) y : 11 = 999

d) y : 72 = 18

Bài 4:

Một bộ truyện tranh 24 quyển biết giá của mỗi quyển là 36.000 đồng. Hỏi bộ truyện tranh đó bao nhiêu tiền?

Bài 5:

Nông trường A, đẩy mạnh tăng gia sản xuất biết đợt 1 gồm 12 ngày mỗi ngày trồng được 675 cây cao su. Đợt 2 là 16 ngày mỗi ngày trồng được thêm 826 cây. Hỏi sau 2 đợt đó, nông trường trồng được tất cả bao nhiêu cây cao su?

Câu 6:

Cho hai số tự nhiên biết rằng trung bình cộng của hai số đó là 122 và số lớn hơn số bé 48 đơn vị.

Vậy tích của hai số đó là?

3.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện phép tính từng bước theo thứ tự từ phải qua trái.

 • 1 nhân 5 bằng 5, viết 5
 • 1 nhân 1 bằng 1, viết 1
 • 8 nhân 5 bằng 40, viết 0 (dưới 1) nhớ 4
 • 8 nhân 1 bằng 8, thêm 4 bằng 12, viết 12
 • Hạ 5
 • 1 cộng 0 bằng 1, viết 1
 • Hạ 12 được 1215

Vậy 15 x 81 = 1215

 • 0 nhân 314 bằng 0
 • 2 nhân 4 bằng 8, viết 8
 • 2 nhân 1 bằng 2, viết 2
 • 2 nhân 3 bằng 6, viết 6
 • Hạ 0 và 628 xuống được 6280

Vậy 314 x 20 = 6280

 • 8 nhân 6 bằng 48, viết 8 nhớ 4
 • 8 nhân 4 bằng 32, thêm 4 bằng 36, viết 6 nhớ 3
 • 8 nhân 7 bằng 56, thêm 3 bằng 59, viết 59
 • 1 nhân 746 bằng 746, viết 746
 • Hạ 8 xuống
 • 6 cộng 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1
 • 4 cộng 9 bằng 13 thêm 1 bằng 14, viết 4 nhớ 1
 • 5 cộng 7 bằng 12 thêm 1 bằng 13, viết 13

Vậy 746 x 18 = 13428

 • 9 nhân 1 bằng 9, viết 9
 • 9 nhân 2 bằng 18, viết 8 nhớ 1
 • 9 nhân 4 bằng 36 thêm 1 bằng 37, viết 7 nhớ 3
 • 8 nhân 1 bằng 8, viết 8 (viết thẳng số 8 ở tích riêng thứ nhất)
 • 8 nhân 2 bằng 16, viết 6 nhớ 1
 • 8 nhân 4 bằng 32 thêm 1 bằng 33, viết 33
 • Hạ 9
 • 8 cộng 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1
 • 6 cộng 7 bằng 13 thêm 1, bằng 14 viết 4 nhớ 1
 • 3 cộng 3 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7
 • hạ 3 được 37469

Vậy 421 x 89 = 37469

Bài 2:

Với a = 35 thay vào biểu thức ta có 35 x 99 = 3465

Với a = 40 thay vào biểu thức ta có 40 x 99 = 3960

Với a = 45 thay vào biểu thức ta có 45 x 99 = 4455

Bài 3:

a) y : 12 = 24

y = 24 x 12

y = 288

b) y : 57 = 11

y = 11 x 57

y = 627

c) y : 11 = 999

y = 999 x 11

y = 10989

d) y : 72 = 18

y = 18 x 72

y = 1296

Bài 4:

Bộ truyện tranh có tổng số tiền là:

24 x 36000 = 864.000 đồng

Vậy bộ truyện tranh là 864.000 đồng

Bài 5:

12 ngày của đợt 1 nông trường A trồng được số cây cao su là:

12 x 675 = 8100 (cây)

16 ngày của đợt 2 nông trường B trồng được số cây cao su là:

16 x 826 = 13216 (cây)

Tổng 2 đợt nông trường A trồng được số cây là:

8100 + 13216 = 21316 (cây)

Vậy cả 2 đợt trồng được 21316 cây cao su.

Bài 6:

Tổng của hai số tự nhiên đó là:

122×2=244

Ta có sơ đồ:

Số lớn là:

(244+48) : 2 = 146

Số bé là:

146 − 48=98

Tích của hai số tự nhiên đó là:

146 × 98=14308

Đáp số: 14308.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 14308.

Trên đây Admin.edu tổng hợp toàn bộ hướng dẫn giải các ví dụ, bài luyện tập về dạng toán Nhân với số có hai chữ số Toán lớp 4. Chúc các em học tập thật tốt nhé!