Ôn Tập Bài Đo Lường Và Đơn Vị Đo Lường – Toán Lớp 2

Bài tập Toán lớp 2: Đo lường và đơn vị đo lường được Admin.edu biên soạn bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài tập liên quan. Mời các em cùng tham khảo bài viết dưới nhé. 

Ôn tập bài đo lường và đơn vị đo lường

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2dm 8cm =………….. cm
b) 32cm = …………. dm…………. cm
c) 90cm =…………. dm
d) 8dm = …………. cm

Đáp án bài 1:

a) 2dm 8cm = 28cm.
b) 32cm = 3dm 2cm.
c) 90cm = 9dm.
d) 8dm = 80cm.

 Bài 2: Điền vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) 64m + 28m + 5m =………………….
b) 73dm – 49dm + 16dm = ………………….
c) 25kg + 214kg – 13kg = ………………….
d) 14 phút + 36 phút – 27 phút = ………………….

Đáp án bài 2:

a) 64m + 28m + 5m = 97m.

b) 73dm – 49dm + 16dm = 40dm.

Bài 3: Điền vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) 5 giờ chiều tức là…….. giờ;              b) 20 giờ tức là …….. giờ tối;
c)…….. giờ là một ngày, đêm;               d) 1 giờ có …….. phút.

Đáp án bài 3:

a) 5 giờ chiều tức là 17 giờ.

b) 20 giờ tức là 8 giờ tối.

c) 24 giờ là một ngày, đêm.

d) 1 giờ có 60 phút.

Bài 4:

Hà đến nhà bà lúc 7 giờ sáng. Hà ra về lúc 4 giờ chiều hôm đó. Hỏi Hà đã ở nhà bà bao lâu?

Đáp án bài 4:

4 giờ chiều, tức là: 12 + 4 = 16 (giờ).

Hà đã ở nhà bà trong thời gian là:

16 – 7 = 9 (giờ).

Đáp số: 9 giờ.

Bài 5:

Chủ nhật tuần này là ngày 10 tháng 2. Hỏi chủ nhật tuần trước và chủ nhật tuần sau là ngày nào?

Đáp án bài 5:

Chủ nhật tuần trước là ngày:
10 – 7 = 3.
Chủ nhật tuần sau là ngày:
10 + 7= 17.
Đáp số: Ngày 3 và 17 tháng 2.

Bài 6: Thứ ba tuần này là ngày 9, hỏi:

a) Thứ sáu tuần trước là ngày nào?
b) Thứ bảy tuần sau là ngày nào?

Đáp án bài số 6:

a) Thứ sáu tuần trước cách thứ ba tuần này là 4 ngày.

Vậy thứ sáu tuần trước là ngày:

9 – 4 = 5.

b) Thứ ba tuần sau cách thứ ba tuần này là 7 ngày.

Từ thứ ba tuần sau đến thứ bảy tuần sau là 4 ngày nữa.

Vậy thứ ba tuần này cách thứ bảy tuần sau là: 4 + 7 = 11 (ngày).

Vậy thứ bảy tuần sau là ngày:

9 + 11 = 20.

Đáp số: a) 5 ; b) 20.

Bài 7: Ngày 31 tháng 3 là thứ tư, hỏi:

a) Ngày 1 tháng 4 là thứ mấy?
b) Ngày thứ hai đầu tiên của tháng 4 là ngày nào?

Đáp án bài số 7:

a) Tháng 3 có 31 ngày nên ngày tiếp theo ngày 31 tháng 3 chính là ngày 1 tháng 4.

Vậy ngày 1 tháng 4 chính là thứ năm.

b) Từ thứ năm tuần này đến thứ hai tuần sau còn 4 ngày nữa.

Vậy ngày thứ hai đầu tiên của tháng 4 là ngày:

1+4 = 5.

Bài 8:

Hà bắt đầu làm bài tập lúc 9 giờ 15 phút sáng, lúc bạn đứng dậy rời khỏi bàn học là 11 giờ 30 phút. Hỏi thời gian bạn Hà ngồi tại bàn học là bao nhiêu phút?

Đáp án bài số 8:

Hà ngồi tại bàn học trong thời gian là:

11 giờ 30 phút – 9 giờ 15 phút

= 2 giờ 15 phút

= 135 phút.

Đáp số: 135 phút.

Bài 9:

Lan về quê ngoại từ thứ hai tuần trước, đến thứ sáu tuần này Lan mới từ quê ngoại về nhà. Hỏi Lan ở quê ngoại bao nhiêu ngày?

Đáp án bài số 9:

Từ thứ hai tuần trước đến thứ hai tuần này là 7 ngày.
Từ thứ hai tuần này đến thứ sáu tuần này là 4 ngày.
Từ thứ hai tuần trước đến thứ sáu tuần này là: 4 + 7 = 11 (ngày).
Vậy Lan đã ở quê ngoại 11 ngày.

Đáp số: 11 ngày.

Qua bài viết trên. Admin.edu mong rằng các các em học sinh quý thầy cô sẽ có nhiều kiên thức tham khảo bài ôn tập về đo lường và đơn vị đo lường toán lớp 2. Chúc các em học tập thật tốt nhé.