Pha Chế Dung Dịch – Hóa Học Lớp 8

Ở bài học trước chúng ta đã tìm hiểu và biết cách tính nồng độ dung dịch. Nhưng làm thế nào để pha chế dung dịch theo nồng độ cho trước? Hãy cùng Admin.edu cùng tìm hiểu nội dung bài học sau nhé.

Pha chế dung dịch

1. Cách pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước

1.1. Pha chế khi biết nồng độ phần trăm:

 • Tính: khối lượng chất tan và khối lượng dung môi (nước)
 • Cách pha chế: cân chất tan, cân dung môi (nước) theo khối lượng vừa tính. Sau đó đồ dần dần chất tan vào dung môi, khuấy đều.

1.2. Pha chế khi biết nồng độ mol:

 • Tính:
  • Tính số mol chất tan.
  • Khối lượng của chất tan.
 • Cách pha chế:
  • Cân chất tan, cho chất tan vào cốc thủy tinh.
  • Đổ từ từ nước đến thể tích cần pha chế.

2. Cách pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước

2.1. Pha loãng theo nồng độ mol:

 • Tính:
  • số mol chất tan cần pha loãng.
  • tính thể tích dung dịch ban đầu để lấy pha loãng.
 • Cách pha loãng:
  • Đong thể tích dung dịch cần đi pha loãng (vừa tính được).
  • Thêm từ từ nước cất đến thể tích của dung dịch sau pha loãng.

2.2. Pha loãng theo nồng độ phần trăm:

 • Tính:
  • tìm khối lượng chất tan trong dung dịch cần pha.
  • Tính khối lượng dung dịch ban đầu để có lượng chất tan vừa tính.
  • Tìm khối lượng nước cần dùng để pha chế.
 • Cách pha chế:
  • Cân khối lượng dung dịch ban đầu cần dùng.
  • Dùng ống đong để lấy lượng nước vừa tính.
  • Đổ từ từ cốc đựng dung dịch vào nước cất vừa lấy, khuấy đều

3. Bài tập

Câu 1:

Để tính nồng độ mol của dung dịch KOH, người ta làm thế nào?

A. Tính số gam KOH có trong 100 gam dung dịch.

B. Tính số gam KOH có trong 1 lít dung dịch.

C. Tính số gam KOH có trong 1000 gam dung dịch.

D. Tính số mol KOH có trong 1 lít dung dịch.

Lời giải:

Để tính nồng độ mol của dung dịch KOH, ta cần tính số mol KOH có trong 1 lít dung dịch.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2:

Để tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4, người ta làm thế nào?

A. Tính số gam H2SO4có trong 100 gam dung dịch.

B. Tính số gam H2SO4có trong 1 lít dung dịch.

C. Tính số gam H2SO4có trong 1000 gam dung dịch.

D. Tính số mol H2SO4có trong 10 lít dung dịch.

Lời giải:

Để tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4, ta tính số gam H2SO4 có trong 100 gam dung dịch.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3:

Muốn pha 400 ml dung dịch CuCl2 0,2M thì khối lượng CuCl2 cần lấy là

A. 5,04 gam

B. 1,078 gam

C. 10,8 gam

D. 10 gam

Lời giải:

nCuCl2 =CM. V=0,2.0,4=0,08 mol

=> Khối lượng CuCl2 cần lấy là: mCuCl2 =0,08.135=10,8 gam

Đáp án cần chọn là: C

Qua bài viết trên, Admin.edu mong rằng các bạn sẽ có nhiều kiến thức hơn về pha chế dung dịch Chúc các em học tập thật tốt nhé.