Sự Oxi Hóa Phản Ứng Hóa Học – Hóa Lớp 8

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về sự oxi hóa là gì cách xác định một phản ứng oxi hóa. Tìm hiểu phản ứng hóa hợp, cách xác định phản ứng hóa hợp như thế nào và những ứng dụng của oxi trong đời sống và sản xuất. Các bạn cùng tham khảo với Admin.edu nhé.
Sự oxi hóa phản ứng hóa học

1. Sự oxi hóa

– Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất.

– Chất này có thể là đơn chất hoặc hợp chất.

 Ví dụ:

Đốt cháy S và CH4 trong oxi.

Phương trình hóa học:

(r) + O2 (k)  →to SO2 (k)  (1)

CH4 + 2O2 →to CO2 + 2H2O  (2)

Phản ứng (1) còn được gọi là sự oxi hóa lưu huỳnh

Phản ứng (2) còn gọi là sự oxi hóa metan.

Đốt cháy lưu huỳnh trong khí oxi

2. Phản ứng hóa hợp

– Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới (sản phẩm) được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

– Ví dụ: Oxi phản ứng với photpho

4P (r) + 5O2 (k) →to 2P2O5 (r)

Đốt cháy photpho trong khí oxi

Trong nhiều phản ứng hóa học như phản ứng của oxi với phi kim, với kim loại, với hợp chất … đều có sự tỏa nhiệt. Ở nhiệt độ thường, các phản ứng hóa học đó hầu như không xảy ra, nhưng chỉ cần nâng nhiệt độ lên để khơi mào phản ứng lúc đầu, các chất sẽ cháy, tỏa nhiều nhiệt gọi là phản ứng tỏa nhiệt.

3. Ứng dụng của oxi

Oxi là nguyên tố hóa học ở vị trí thứ 8 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Trong nhiều hợp chất, oxi thường thể hiện hóa trị II và trong những bài học lý thuyết chúng ta thường xuyên thấy oxi xuất hiện. Vậy oxi có những ứng dụng gì trong hóa học, đời sống con người và sản xuất ?
Oxi rất quan trong đối với sự hô hấp của sinh vật trên trái đất giúp sinh vật oxi hóa chất dinh dưỡng trong cơ thể con người và mọi sinh vật khác thành nặng lượng để hoạt động. Sự oxi hóa những hợp chất tạo ra năng lượng luôn luôn được diễn ra kể cả khi chúng ta nghỉ ngơi, ngủ . . . giúp chúng ta duy trì sự sống. Không có oxi con người và hầu hết sinh vật trên trái đất đều không sống được.

4. Bài tập

Câu 1: Sự oxi hóa là

A. sự tác dụng của hiđro với một chất.

B. sự tác dụng của nitơ với một chất.

C. sự phân hủy của một chất.

D. sự tác dụng của oxi với một chất.

Câu 2: Oxit P2O5 được tạo thành từ

A. 2 đơn chất: photpho và oxi.

B. 2 đơn chất: cacbon và oxi.

C. 2 hợp chất: photpho và oxi.

D. photpho và nước.

Câu 3: Phản ứng hóa hợp là

A. phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.

B. phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới (sản phẩm) được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

C. phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất.

D. phản ứng hóa học giữa một đơn chất và một hợp chất, sinh ra hai hay nhiều chất mới.

Câu 4: Trong các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào là phản ứng hóa hợp?

A. 4Al + 3O2 →to 2Al2O3.

B. CaCO3 →to CaO + CO2.

C. Fe + H2→to FeO + H2↑.

D. CO + CuO →to Cu + CO2.

Qua bài viết trên, Admin.edu mong rằng các bạn sẽ có nhiều kiến thức hơn về sự oxi hóa phản ứng hóa học. Chúc các bạn học tập thật tốt nhé.