Tag: cach dung thi qua khu tiep dien

Thì Quá Khứ Tiếp…

Thì quá khứ tiếp diễn (Past continuous) có công thức, cách sử dụng và đặc biệt là ứng dụng…