Hóa Học

Tính Chất Hóa Học Của Bazơ – Hóa Học Lớp 9

Nội dung bài học chủ yếu đề cập đến tính chất hoá học chung…

Một Số Axit Quan Trọng – Hóa Học Lớp 9

Axit có những ứng dụng gì trong đời sống, và hiện nay axit nào…

Tính Chất Hóa Học Của Axit – Hóa Lớp 9

Nội dung bài học tìm hiểu về tính chất hoá học của axit hóa…

Một Số Oxit Quan Trọng – Hóa Học Lớp 9

Nội dung bài giảng Một số oxit quan trọng tìm hiểu tính chất vật…

Tính Chất Hóa Học Và Sự Phân Loại Của Oxit – Hóa Lớp 9

Nội dung bài giảng Tính chất hóa học của oxit và khái quát về…

Pha Chế Dung Dịch – Hóa Học Lớp 8

Ở bài học trước chúng ta đã tìm hiểu và biết cách tính nồng…

Nồng Độ Dung Dịch – Hóa Học Lớp 8

Nội dung bài giảng sẽ trình bày các khái niệm về nồng độ phần…

Độ Tan Của Một Chất Trong Nước – Hóa Lớp 8

Như các em đã biết, ở một nhiệt độ nhất định các chất khác…

Dung Dịch – Hóa Học Lớp 8

Trong thí nghiệm hóa học hoặc trong đời sống hàng ngày các em thường…

Axit – Bazơ – Muối Trong Hóa Học Lớp 8

Chúng ta đã làm quen với một hợp chất vô cơ có tên là…