Nhà

Hàng xóm xây nhà bịt cửa sổ tầng 1 nhà tôi thì phải giải quyết…

Khi tiến hành xây dựng công trình, chủ sở hữu đất phải đảm bảo…