Tag: axit

Axit – Bazơ –…

Chúng ta đã làm quen với một hợp chất vô cơ có tên là oxít. Trong các hợp chất…