Tag: cac dang chu ngu

Chủ Ngữ Trong Tiếng…

Chủ ngữ trong tiếng Anh có thể là các loại từ khác nhau. Ngoài các câu cảm thán trong…