Tag: cach danh so trang trong PowerPoint

Đánh Số Trang Trong…

Việc thêm số trang khi làm PowerPoint sẽ giúp cho người thuyết trình và người nghe thuyết trình dễ…