Tag: cach dung cau hoi duoi

Câu Hỏi Đuôi (Tag…

“Cậu nói được tiếng Anh, nhỉ?”. Bạn có biết trong tiếng Anh, câu này dịch ra như thế nào…