Tag: cach dung promise

Promise Trong Tiếng Anh:…

Vào dịp năm mới, sinh nhật hay bước vào năm học, chúng ta thường đề ra những lời hứa.…