Tag: cach dung remind trong tieng anh

cấu trúc remind

Remind Trong Tiếng Anh:…

Khi muốn nhắc nhở ai đó làm việc gì hoặc nhắc lại chuyện xảy ra trong quá khứ người…