Tag: cach ket hop ham INDEX va MATCH

Hàm INDEX + MATCH:…

Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn sử dụng hàm INDEX + MATCH trong…

Hàm HLOOKUP Hay Hàm…

Như bạn đã biết Microsoft Excel có 3 hàm dùng để tìm giá trị VLOOKUP, LOOKUP và hàm HLOOKUP.…

Vì Sao Dùng Hàm…

INDEX và MATCH trong Excel kết hợp với nhau sẽ tốt hơn sử dụng VLOOKUP trong nhiều trường hợp.…

Kết Hợp Hàm INDEX…

Sự kết hợp của hàm INDEX kết hợp với hàm MATCH sẽ đem lại sự linh hoạt hơn trong…