Tag: cach su dung INT

Hàm INT Trong Excel:…

Khi sử dụng Excel, trong một số trường hợp bạn sẽ cần lấy phần số nguyên để thuận tiện…