Tag: cau truc allow

cấu trúc allow

Cấu Trúc Allow Trong…

Trong tiếng Anh, động từ Allow thường được nhắc tới khi muốn cho phép ai đó làm gì. Tuy…