Tag: cau truc would you like

Cấu Trúc Would You…

Trong tiếng Anh, để thể hiện sự lịch sự khi muốn gợi ý một thứ gì đó hay mời…