Tag: hoc tieng anh

Thì Hiện Tại Hoàn…

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous) là thì dùng để chỉ hành động xảy ra trong quá…

Thì Hiện Tại Đơn…

Thì hiện tại đơn là thì được sử dụng để diễn tả một thói quen/hành động lặp đi lặp…