Tag: huong dan word

Cách Gõ Dấu Nháy…

Thông thường, Microsoft Word sẽ tự động thay đổi dấu nháy đơn hoặc dấu nháy kép mỗi khi đến…

Cách Xoay Chữ Trong…

Trong quá trình soạn thảo văn bản bằng ứng dụng Word đôi khi bạn cần định dạng kiểu chữ…

Cách Tạo Chú Thích…

Việc chú thích một từ hoặc một cụm từ khi soạn thảo 1 văn bản trong Word là 1…

Cách Mở 2 File…

Việc mở 1 file Word từ lâu đã là việc quen thuộc đối với mọi người, thế nhưng làm…

Cách Sửa Lỗi File…

Trong quá trình làm việc với Microsoft Word, chúng ta nên thường xuyên lưu file word để tránh các…

Cách Xoá Bỏ Các…

Khi làm việc với tài liệu Word, nếu tài liệu có rất nhiều bảng được chèn vào có thể…

Cách Ẩn Hoặc Hiển…

Nếu bạn nhận được một tài liệu với rất nhiều hình ảnh được chèn vào. Tuy nhiên bạn thấy…

Cách Sửa Lỗi Dòng…

Việc soạn thảo văn bản trong Word là 1 việc rất quen thuộc đối với mọi người, thế nhưng…

Cách Gộp, Tách Bảng…

Việc tách 1 bảng thành 2 bảng hoặc gộp chúng lại trong phần mềm văn phòng Word mà vẫn…

Cách Xóa Định Dạng…

Trong quá trình soạn thảo văn bản trong Word, để văn bản được đẹp hơn bạn thường định dạng…