Tag: ket hop ham len voi ham left

Kết Hợp Hàm LEN…

Bạn đã biết cách sử dụng hàm LEN kết hợp với hàm LEFT và RIGHT? Hôm nay mình sẽ…