Tag: ket hop INDEX va MATCH trong excel

Kết Hợp Hàm INDEX…

Sự kết hợp của hàm INDEX kết hợp với hàm MATCH sẽ đem lại sự linh hoạt hơn trong…