Tag: lay lai file word chua luu

Lấy Lại File Chưa…

Đóng file Word nhưng quên lưu, mất điện đột xuất hay laptop gặp trục trặc khiến máy bị tắt…