Tag: neither trong tieng anh

either và neither

Cách Dùng Either Và…

Cùng thể hiện sự phủ định nhưng cách sử dụng either và neither lại có sự khác biệt rõ…