Hàm MOD Trong Excel: Cách Sử Dụng Hàm MOD, Có Ví Dụ Cụ Thể

Rate this post

Hàm MOD trong Excel là hàm dùng để chia lấy phần dư của một phép chia và có thể áp dụng để tính thời gian dư trong ngày, trong tuần. Bài viết dưới đây Office Whyvn sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm MOD đơn giản và nhanh chóng, cùng tham khảo nhé!

Bài hướng dẫn được thực hiện trên laptop với phiên bản Excel 2010, ngoài ra bạn cũng có thể thực hiện trên các phiên bản Excel 2007, Excel 2013, Excel 2016, Excel 2020, Microsoft Excel 365 với thao tác tương tự.

1. Công thức của hàm MOD

Excel định nghĩa hàm MOD là hàm trả về số dư khi chia hai số cho nhau (số chia và số bị chia). Kết quả trả về nếu có phần dư, hàm MOD sẽ trả về kết quả số dư, nếu không có phần dư sẽ trả về 0.

Công thức hàm MOD: =MOD(number,divisor)

Trong đó: number, divisor là các giá trị bắt buộc:

 • number: Là số bị chia, số mà bạn muốn tìm số dư.
 • divisor: Là số chia.

Lưu ý:

 • Nếu số chia là 0, hàm MOD sẽ trả về giá trị lỗi #DIV/0!
 • Hàm MOD có thể được biểu diễn bằng các số hạng của hàm INT (lấy phần kết quả nguyên):
  MOD(n,d) = n – d*INT(n/d)

 

Ví dụ: MOD(10,4) sẽ tương đương với 10 – 4*(10/4) = 2

2. Ví dụ hàm MOD

Ví dụ 1: Tính số dư của phép chia

Sử dụng hàm MOD tại C2 theo công thức =MOD(A2,B2) với A2 là số bị chia, B2 là số chia.

Nhấn Enter và xem kết quả.

Giải thích:

 • Kết quả tại C2 bằng 2 nghĩa là 5 chia 3 bằng 1dư 2.
 • Tại C3 có kết quả bằng 4 vì mang dấu của số chia, kết quả C4, C5, C6 cũng tương tự.
 • Đối với kết quả C7 bị lỗi #DIV/0!số chia là 0.

 

Ví dụ 2: Đánh dấu các hàng số 3 trong bảng

Bước 1: Tại thanh công cụ, bạn chọn Home > Chọn Conditional Formatting > Chọn New Rule.

Bước 2: Cửa sổ New Formatting Rule xuất hiện, bạn chọn vào Use a formula to determine which cells to format.

Bước 3: Tại mục Edit the Rule Description, bạn nhập công thức =MOD(ROW(A1),3)=0.

Bước 4: Bấm vào ô Format để chọn kiểu chữ, màu chữ, màu nền.

Bước 5: Nhấn OK và xem kết quả.

Ví dụ 3: Xác định số ngày lẻ

Số ngày lẻ là số ngày trong một khoảng thời gian mà không đủ 7 ngày. Đây chính là phần dư của phép tính.

Được tính theo công thức (Thời gian Check out – Thời gian Check in) : 7. Khi đó, tại D2 được tính =MOD(B2-A2,7).

Nhấn Enter và xem kết quả.

3. Lỗi thường gặp trong hàm MOD

Bạn chú ý một số lỗi thường gặp dưới đây để biết cách xử lý nhé!

 • Lỗi #VALUE! xảy ra do đối số mà bạn nhập không phải là số mà là ký tự, chữ. Lỗi cũng xảy ra khi chia ngày tháng, nguyên nhân vì định dạng ngày tháng năm mà bạn nhập trong Excel khác với định dạng ngày tháng năm trong laptop của bạn. Để khắc phục lỗi này, bạn chỉnh lại định dạng ngày tháng năm trong Excel trùng với định dạng laptop.
 • Lỗi #DIV/0! thường xảy ra nếu số chia là số 0.

 

Trên đây là cách sử dụng hàm MOD trong Excel để chia lấy phần dư. Mong rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn trong việc hiểu và sử dụng hàm MOD cho công việc của mình.