Hyperlink Trong Excel, Cách Tạo MENU Liên Kết Tới Các SHEET

Rate this post

Không phải lúc nào chúng ta cũng quen với việc tập hợp tất cả dữ liệu trong cùng 1 sheet, mà nhiều khi chúng ta có thói quen tổ chức dữ liệu trên nhiều sheet có cấu trúc tương tự nhau, chỉ khác nhau về tên đối tượng. Hãy cùng Admin Edu tìm hiểu cách tạo liên kết các sheet bằng hàm Hyperlink trong Excel.

Hướng dẫn được thực hiện trên laptop hệ điều hành Windows 10 với phiên bản Excel 2013. Bạn cũng có thể thực hiện tương tự trên các sản phẩm Excel 2007, 2010, 2013, 2019 và trên các dòng laptop có cùng hệ điều hành hay dòng MacOS có cùng thao tác khác.

Chúng ta có ví dụ như sau:

Công ty A có 10 khách hàng, và nhân viên của công ty thực hiện việc theo dõi bán hàng cho 10 khách hàng này tại 10 sheet có cấu trúc giống nhau trong 1 workbook:

Tạo tạo liên kết các sheet bằng hàm Hyperlink

Tạo liên kết các sheet bằng hàm Hyperlink

Với số lượng Sheet nhiều thì việc thao tác trên SheetTab sẽ khiến chúng ta gặp nhiều khó khăn. Chúng ta có thể sử dụng chức năng tạo HyperLink (tạo liên kết) để liên kết sheet trong Excel để tiết kiệm thời gian thao tác.

Tuy nhiên việc tạo Hyperlink khá thủ công và mất thời gian. Do đó chúng ta có thể kết hợp việc lấy tên Sheet đã tìm hiểu ở bài học trước kết hợp với hàm Hyperlink trong Excel.

1. Tạo danh sách các Sheet có trong Workbook

Sau khi lấy tên trong Worksheet đang làm việc ta được kết quả sau (Vùng A1:B11)

Tạo liên kết các sheet bằng hàm Hyperlink

Tạo liên kết các sheet bằng hàm Hyperlink

Chú ý: Chúng ta cần lấy được tên Sheet, bởi vì có thể sử dụng tên sheet trong hàm Hyperlink

2. Tạo liên kết với hàm Hyperlink

Cấu trúc hàm Hyperlink liên kết sheet trong Excel:

=HYPERLINK(link_location, [friendly_name])

  • link_location là địa chỉ cần liên kết tới.
  • friendly_name là tên người dùng sử dụng cho dễ gọi, dễ nhớ

Chúng ta biết rằng Excel thể hiện tham chiếu tới 1 vị trí ở sheet khác như sau:

Tên Sheet + Dấu chấm than + Tọa độ

Chú ý: Tên Sheet phải đặt trong dấu nháy đơn để có thể bao gồm cả những tên sheet có sử dụng dấu cách.

Tạo liên kết với hàm Hyperlink

Tạo liên kết với hàm Hyperlink

Bởi vì tên các Sheet đã lấy được ở cột B, do đó chúng ta có thể tạo đối tượng cho link_location như sau:

  • Thành phần 1: Dấu # và dấu ‘ đặt cạnh nhau và đặt trong dấu nháy kép
  • Thành phần 2: Tên sheet là kết quả ở cột B
  • Thành phần 3: Dấu nháy đơn và dấu chấm than, tọa độ A1 được đặt cạnh nhau và đặt trong dấu nháy kép

Suy ra: Ba thành phần trên được nối với nhau bởi dấu &

Friendly_name có thể sử dụng trực tiếp tên Sheet hoặc tên chúng ta tự đặt ra cho từng sheet để dễ gọi.

Cùng theo dõi video dưới đây để biết cách làm chi tiết nhé:

Như vậy với công thức Hyperlink chúng ta có thể tạo liên kết tới từng Sheet trong Workbook một cách dễ dàng, điều này đặc biệt có ích khi làm việc trên những workbook có nhiều sheet, có tên Sheet dài, khó sử dụng thanh SheetTab. Các bạn đã nắm rõ cách tạo liên kết sheet trong Excel rồi đấy