Cách Đánh Số Trang La Mã Trong Word: Hướng Dẫn Chi Tiết

Rate this post

Đánh số trong Word là một việc làm vô cùng quan trọng để bạn có thể tìm kiếm trang bạn muốn xem ở mục lục một cách nhanh nhất. Vậy làm cách nào để thực hiện được việc này trên máy tính, mời bạn tham khảo bài viết bên dưới để biết cách đánh số trang La Mã trong Word một cách đơn giản và nhanh chóng.

Bài viết dưới đây được thực hiện trên hệ điều hành Window 10, phiên bản phần mềm Word 2016. Các bạn có thể thực hiện tương tự trên các hệ điều hành và phiên bản Word khác.

1. Cách đánh số trang kiểu La Mã từ trang Word đầu tiên

Bước 1: Double click vào vị trí bất kỳ trong khu vực Footer.

Double click vào vị trí bất kỳ trong khu vực Footer

Double click vào vị trí bất kỳ trong khu vực Footer

Bước 2: Chọn định dạng kiểu số La Mã cho trang

Vào Insert > Chọn Page Number > Chọn Format Page Numbers.

Vào Format Page Numbers để định dạng số La Mã

Vào Format Page Numbers để định dạng số La Mã

Chọn kiểu định dạng La Mã trong Number Format > Nhấn OK.

Chọn kiểu định dạng La Mã trong Number Format

Chọn kiểu định dạng La Mã trong Number Format

Bước 3: Đánh số trang cho phần văn bản

Vào Page Number > Chọn Bottom of Page > Chọn kiểu hiển thị vị trí (ở đây mình chọn căn giữa).

Vào Page Number chọn Bottom of Page và định dạng vị trí căn giữa

Vào Page Number chọn Bottom of Page và định dạng vị trí căn giữa

Kết quả sau khi đánh trang kiểu số La Mã.

Sau khi đánh trang kiểu La Mã

Sau khi đánh trang kiểu La Mã

2. Cách đổi số trang kiểu La Mã sang kiểu số từ vị trí vừa ngắt trang

Bước 1: Trỏ chuột vào vị trí văn bản cần ngắt sang trang mới.

Mục đích ngắt trang là để tách văn bản thành 2 Section. Section-1 (Phần mục lục đầu đánh số La Mã) và Section-2 (Phần nội dung bài đánh số theo số thứ tự).

Double click vào vị trí bất kỳ trong khu vực Footer

Double click vào vị trí bất kỳ trong khu vực Footer

Bước 2: Tiến hành ngắt trang

Chọn mục Layout > Nhấn chọn Breaks > Chọn tiếp Next Page.

(Đối với Word 2007, 2010 mình sẽ chọn Page Layout còn đối với Word 2013 trở lên sẽ chọn Layout nhé!)

Ngắt trang tại vị trí sau phần mục lục

Ngắt trang tại vị trí sau phần mục lục

Bước 3: Chọn định dạng kiểu số thứ tự cho trang vừa ngắt

Bôi đen số thứ tự trang > Chọn Insert > Vào Page Number và chọn Format Page Numbers…

Vào bảng Format Page Numbers để thiết lập thông số định dạng cho trang

Vào bảng Format Page Numbers để thiết lập thông số định dạng cho trang

Chọn kiểu định dạng số trong Number Format > Điền Start at = “1” > Nhấn OK.

Chọn kiểu định dạng số trong Number Format

Chọn kiểu định dạng số trong Number Format

Xem kết quả sau khi đánh số từ vị trí vừa ngắt trang.

Văn bản bên trái được đánh số La Mã, văn bản bên phải được đánh số dạng số

Văn bản bên trái được đánh số La Mã, văn bản bên phải được đánh số dạng số

3. Cách xóa đánh số trang ở trang Word cuối

Bước 1: Tạo Section-3

Đưa trỏ chuột vào vị trí kế trang cuối.

Đưa trỏ chuột vào vị trí kế trang cuối

Đưa trỏ chuột vào vị trí kế trang cuối

Tiến hành ngắt trang (Vào Layout > Chọn Breaks > Chọn Next Page).

Ngắt trang để tạo Section-3

Ngắt trang để tạo Section-3

Bước 2: Xóa liên kết giữ Section-2 và Section-3

Double click vào phần Footer của trang cuối cùng > Nhấn vào Link to Previous trong Header & Footer Tools.

Nhấn đúp chuột vào phần Footer của trang cuối và chọn Link to Previous để hủy liên kết giữa Section-2 và Section-3

Nhấn đúp chuột vào phần Footer của trang cuối và chọn Link to Previous để hủy liên kết giữa Section-2 và Section-3

Nhấn phím Esc để tắt chế độ Header & Footer.

Bước 3: Tiến hành xóa đánh số trang ở trang cuối

Trỏ chuột vào vị trí bất kỳ trong trang cuối > Chọn Page Number > Chọn Remove Page Numbers.

Xóa đánh số trang ở trang cuối

Xóa đánh số trang ở trang cuối

Xem kết quả.

Kết quả sau khi xóa số trang ở page cuối

Kết quả sau khi xóa số trang ở page cuối

Bài viết vừa rồi đã hướng dẫn bạn cách đánh số trang La Mã trong Word một cách đơn giản và nhanh chóng. Chúc các bạn thực hiện thành công!