Vẽ Mũi Tên Trong Word: Cách Vẽ Mũi Tên Thẳng, Cong, 2 Chiều

Rate this post

Mũi tên là một biểu tượng rất thường xuyên được sử dụng để chỉ rõ một đối tượng hoặc móc nối các vấn đề với nhau. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách vẽ mũi tên trong phần mềm Microsoft Word: Mũi tên thẳng, một chiều, 2 chiều, mũi tên cong,…

Bài viết sử dụng phần mềm Word 2016 được thực hiện trên máy tính hệ điều hành Windows 10. Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện tương tự trên các phiên bản Word khác như 2010, 2013,… và máy tính hệ điều hành macOS.

1. Hướng dẫn vẽ mũi tên thẳng, mũi tên 2 chiều cơ bản

1.1. Hướng dẫn nhanh

 • Mở phần mềm Word trên máy tính, chọn Insert.
 • Chọn Shapes.
 • Chọn hình mũi tên thẳng/mũi tên 2 chiều mà bạn muốn vẽ.
 • Dùng chuột trái kéo để được mũi tên bạn muốn.
 • Nhấn phải chuột vào mũi tên, chọn Format Shape.
 • Nếu bạn muốn thay đổi màu mũi tên, chọn biểu tượng tam giác ngược tại mục Color và chọn màu mũi tên bạn muốn.
 • Nếu bạn muốn thay đổi độ dày viền, nhập kích thước độ dày mũi tên bạn muốn tại ô bên phải mục Width.
 • Để thay đổi chiều dài, chọn vào mũi tên, nhấn giữ và kéo 1 trong 2 nút tròn ở 2 đầu mũi tên đến độ dài mà bạn muốn thì thả ra.
 • Để di chuyển, rê chuột đến chỗ mũi tên sao cho xuất hiện biểu tượng mũi tên 4 chiều và nhấn giữ chuột trái, di chuyển mũi tên đến vị trí mà bạn muốn thì thả ra.

1.2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở phần mềm Word trên máy tính, chọn Insert > Chọn Shapes > Chọn hình mũi tên thẳng/mũi tên 2 chiều mà bạn muốn vẽ.

Chọn hình mũi tên thẳng/mũi tên 2 chiều

Chọn hình mũi tên thẳng/mũi tên 2 chiều

Bước 2: Đặt chuột tại vị trí muốn vẽ mũi tên, nhấn giữ và kéo chuột trái để tạo được mũi tên có độ dài theo hướng mà bạn muốn.

Nhấn giữ và kéo chuột trái để tạo được mũi tên

Nhấn giữ và kéo chuột trái để tạo được mũi tên

Bước 3: Nhấn phải chuột vào mũi tên, chọn Format Shape.

Nhấn phải chuột vào mũi tên, chọn Format Shape

Nhấn phải chuột vào mũi tên, chọn Format Shape

Bước 4: Nếu bạn muốn thay đổi màu mũi tên, chọn biểu tượng tam giác ngược tại mục Color > Chọn màu mũi tên bạn muốn.

Thay đổi màu mũi tên

Thay đổi màu mũi tên

Kết quả:

Đổi màu mũi tên

Đổi màu mũi tên

Bước 5: Nếu bạn muốn thay đổi độ dày viền, chọn mũi tên, nhập kích thước độ dày mũi tên bạn muốn tại ô bên phải mục Width và nhấn enter trên bàn phím.

Thay đổi kích thước

Thay đổi kích thước

Kết quả:

Thay đổi độ dày

Thay đổi độ dày

Bước 6: Để thay đổi độ dài mũi tên, bấm chuột trái chọn mũi tên > Bấm giữ chuột trái tại nút tròn ở 1 trong 2 đầu mũi tên và kéo sang trái/phải để được độ dài bạn muốn.

Độ dài mũi tên

Độ dài mũi tên

Kết quả:

Thay đổi độ dài

Thay đổi độ dài

Bước 7: Để di chuyển mũi tên, di chuột đến chỗ mũi tên sao cho xuất hiện biểu tượng mũi tên 4 chiều và nhấn giữ chuột trái để di chuyển đến vị trí bạn muốn.

Di chuyển mũi tên

Di chuyển mũi tên

2. Hướng dẫn vẽ mũi tên cong

2.1. Hướng dẫn nhanh

 • Mở phần mềm Word trên máy tính, chọn Insert.
 • Chọn Shapes.
 • Chọn hình mũi tên cong mà bạn muốn.
 • Kéo chuột từ điểm bắt đầu đến điểm đại được mũi tên có độ dài, hướng mà bạn muốn.
 • Nếu bạn muốn thay đổi màu, chọn mũi tên chọn biểu tượng tam giác ngược tại mục Color rồi chọn màu mũi tên bạn muốn.
 • Nếu bạn muốn thay đổi độ dày viền, chọn mũi tên, nhập kích thước bạn muốn tại ô bên phải mục Width.
 • Để thay đổi chiều dài, chọn mũi tên, bấm chuột trái chọn mũi tên và nhấn chọn vào nút tròn trắng ở 2 đầu mũi tên, kéo đến độ dài bạn muốn.
 • Để thay đổi độ cong, chọn mũi tên, bấm giữ chuột trái tại nút tròn màu vàng và kéo đến độ cong bạn muốn.
 • Để di chuyển, đặt chuột tại mũi tên sao cho xuất hiện biểu tượng mũi tên 4 chiều, nhấn giữ chuột trái kéo đến vị trí bạn muốn và thả ra.

2.2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở phần mềm Word trên máy tính, chọn Insert > Chọn Shapes > Chọn hình mũi tên cong mà bạn muốn.

Vẽ mũi tên cong

Vẽ mũi tên cong

Bước 2: Đặt chuột tại vị trí muốn vẽ mũi tên, nhấn giữ và kéo chuột trái để tạo được mũi tên có độ dài theo hướng mà bạn muốn.

Vẽ mũi tên cong

Vẽ mũi tên cong

Bước 3: Nhấn phải chuột vào mũi tên, chọn Format Shape.

Nhấn phải chuột vào mũi tên, chọn Format Shape

Nhấn phải chuột vào mũi tên, chọn Format Shape

Bước 4: Nếu bạn muốn thay đổi màu, chọn mũi tên, chọn biểu tượng tam giác ngược tại mục Color > Chọn màu mũi tên bạn muốn.

Đổi màu

Đổi màu

Kết quả:

Thay đổi màu

Thay đổi màu

Bước 5: Nếu bạn muốn thay đổi độ dày viền, chọn mũi tên, nhập kích thước bạn muốn tại ô bên phải mục Width và nhấn enter trên bàn phím.

Thay đổi kích thước

Thay đổi kích thước

Và kết quả:

Thay đổi độ dày

Thay đổi độ dày

Bước 6: Để thay đổi chiều dài mũi tên, bấm chuột trái chọn mũi tên > Bấm giữ chuột trái tại nút tròn trắng ở 2 đầu mũi tên và kéo sang trái/phải, điều chỉnh độ dài bạn muốn.

Thay đổi chiều dài

Thay đổi chiều dài

Kết quả:

Thay đổi độ dài

Thay đổi độ dài

Bước 7: Để thay đổi độ cong, chọn mũi tên, bấm giữ chuột trái tại nút tròn màu vàng đầu mũi tên và kéo để điều chỉnh đến độ cong bạn muốn.

Kéo dãn độ cong

Kéo dãn độ cong

Và kết quả như hình:

Thay đổi độ cong

Thay đổi độ cong

Bước 8: Để di chuyển mũi tên, đặt chuột tại mũi tên đến khi xuất hiện mũi tên 4 chiều thì nhấn giữ chuột trái và kéo mũi tên đến vị trí thích hợp rồi thả ra.

Di chuyển mũi tên

Di chuyển mũi tên

3. Hướng dẫn vẽ khối hình mũi tên có thể chèn nội dung

3.1. Hướng dẫn nhanh

 • Mở phần mềm Word trên máy tính, chọn Insert.
 • Chọn Shapes.
 • Chọn kiểu hình khối mũi tên mà bạn muốn.
 • Nhấn giữ chuột trái và kéo để được mũi tên có kích thước, hướng bạn muốn.
 • Nếu bạn muốn thay đổi màu, chọn mũi tên, chọn biểu tượng tam giác ngược tại mục Color > Chọn màu mũi tên bạn muốn.
 • Nếu bạn muốn thay đổi độ dày viền, chọn mũi tên, nhập kích thước bạn muốn tại ô bên phải mục Width.
 • Để thay đổi chiều dài, chiều rộng, bấm chuột trái chọn mũi tên > Bấm giữ chuột trái tại nút tròn trắng và kéo để điều chỉnh đến kích thước bạn muốn.
 • Để thay đổi độ cong, chọn mũi tên, bấm giữ chuột trái tại nút tròn màu vàng và kéo điều chỉnh đạt độ cong bạn muốn.
 • Để di chuyển, đặt chuột tại mũi tên sao cho xuất hiện biểu tượng mũi tên 4 chiều thì nhấn giữ chuột trái và kéo đến vị trí bạn muốn.
 • Để chèn chữ vào mũi tên, dùng chuột phải chọn mũi tên> Chọn Add text > Nhập nội dung mà bạn muốn.

3.2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở phần mềm Word trên máy tính, chọn Insert > Chọn Shapes > Chọn kiểu hình khối mũi tên mà bạn muốn.

Vẽ mũi tên hình khối

Vẽ mũi tên hình khối

Bước 2: Đặt chuột tại vị trí muốn vẽ mũi tên, nhấn giữ và kéo chuột trái để tạo được mũi tên có độ dài theo hướng mà bạn muốn.

Vẽ múi tên hình khối

Vẽ múi tên hình khối

Bước 3: Nhấn phải chuột vào mũi tên, chọn Format Shape.

Nhấn phải chuột vào mũi tên, chọn Format Shape

Nhấn phải chuột vào mũi tên, chọn Format Shape

Bước 4: Nếu bạn muốn thay đổi màu, chọn mũi tên, chọn biểu tượng tam giác ngược tại mục Color > Chọn màu mũi tên bạn muốn.

Đổi màu

Đổi màu

Và kết quả:

Đổi màu

Đổi màu

Bước 5: Nếu bạn muốn thay đổi độ dày viền, chọn mũi tên, nhập kích thước bạn muốn tại ô bên phải mục Width và nhấn enter trên bàn phím.

Thay đổi kích thước

Thay đổi kích thước

Ta được mũi tên mới:

Thay đổi độ dày viền

Thay đổi độ dày viền

Bước 6: Để thay đổi chiều dài, rộng, bấm chuột trái chọn mũi tên > Bấm giữ chuột trái tại nút tròn trắng và kéo sang các hướng để điều chỉnh độ dài, rộng bạn muốn.

Thay đổi độ dài, rộng

Thay đổi độ dài, rộng

Kết quả như hình:

Thay đổi dài, rộng

Thay đổi dài, rộng

Bước 7: Để thay đổi độ cong, chọn mũi tên > Nhấn giữ chuột trái tại nút tròn vàng và kéo giãn để đạt độ cong bạn muốn.

Nhấn chọn nút tròn vàng

Nhấn chọn nút tròn vàng

Kết quả như hình:

Thay đổi độ cong

Thay đổi độ cong

Bước 8: Để di chuyển, đặt chuột tại mũi tên sao cho xuất hiện biểu tượng mũi tên 4 chiều. Lúc này bạn nhấn giữ chuột trái và kéo mũi tên đến vị trí bạn muốn rồi thả ra.

Di chuyển mũi tên

Di chuyển mũi tên

Bước 9: Để chèn nội dung vào mũi tên, dùng chuột phải chọn mũi tên > Chọn Add text.

Vẽ mũi tên hình khố

Vẽ mũi tên hình khố

Nhập nội dung mà bạn muốn.

Chèn nội dung

Chèn nội dung

Trên đây là hướng dẫn vẽ mũi tên thẳng, 2 chiều, cong trong Word nhanh, đơn giản giúp bạn mô tả nội dung cho người đọc một cách chi tiết nhất. Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, hãy chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận phía dưới nhé!